I dag lever vi et enormt globaliseret verdenssamfund, hvor vi kommunikerer på tværs af lande og kontinenter dagligt. Det gælder både i privatlivet, men så sandelig også i erhvervslivet.

Derfor har vi også måtte lære forskellige sprog for at kunne tale sammen på en effektiv måde, og af den årsag begynder vi at få en række sprog, som tales af rigtig mange mennesker på verdensplan. Men hvilke sprog er egentlig de mest talte?

Top 10 sprog i verden

Når man ser på de mest talte sprog i verden, så kan man både bedømme det ud fra, hvor mange der har sproget som modersmål, og hvor mange der taler det. Her har vi valgt at se på sidstnævnte. Tallet vil dog være et estimat, da det er umuligt at fastlægge nøjagtigt, hvor mange der kan tale et specifikt sprog.

Her får du listen over de 10 mest talte sprog i verden i 2020:

  1. Engelsk: 1,39 milliarder mennesker i verden taler engelsk. Foruden at være det primære modersmål i USA, Canada, Storbritannien, Irland, Australien og en række afrikanske lande, så tales engelsk over hele verden.
  2. Mandarin: 1,15 milliarder taler det kinesiske sprog mandarin, som foruden Kina særligt tales i Taiwan, Malaysia og Singapore. Mandarin er det største sprog i verden, når man kigger på modersmål.
  3. Spansk: 661 millioner mennesker taler dialekter af spansk, som både er det officielle i Spanien og en lang række latinamerikanske lande.
  4. Hindustani: 554 millioner taler hindustani, der også kendes som hindi og urdu. Hindustani er dominerende i Indien, men tales også i Nepal, Pakistan og en række andre lande.
  5. Arabisk: 422 millioner mennesker kan tale arabisk, og det er naturligvis størst i det mellemøstlige lande.
  6. Malajisk: 281 millioner mennesker i særligt Indonesien, Malaysia og Filippinerne taler malajisk.
  7. Russisk: 267 millioner mennesker mestrer det russiske, som særligt tales i Ukraine, Armenien, Kasakhstan, Letland, Litauen og Usbekistan foruden Rusland.
  8. Bengalsk: 261 millioner mennesker, primært i Bangladesh og Indien, taler bengalsk.
  9. Portugisisk: Har 229 millioner mennesker fordelt på især Portugal, Brasilien, Mozambique, Kap Verde og Angola.
  10. Fransk: Med ca. 229 millioner mennesker sniger fransk sig med på listen. Foruden Frankrig tales der også fransk i Canada, Schweiz, Belgien, Luxemburg og en række andre lande.

Mandarin er det største sprog i verden, når man kigger på modersmål.

Som nævnt kan det være enormt svært at vurdere, hvilke sprog, der er de mest talte i verden. For hvor meget af sproget skal man kunne, for at tælles med i statistikken? Derfor vil tallene variere meget, afhængig af hvor man læser, men her får du hvert fald et godt estimat for de største sprog i verden i 2020. Ser man udelukkende på modersmål, så sniger mandarin og spansk sig faktisk op før engelsk, som kun lander på en 3. plads.

Hvor mange forskellige sprog findes der?

Havde vi kun ét sprog for hvert land, så ville der ”kun” findes lidt under 200 sprog i verden. Men sådan er virkeligheden altså faktisk. For selvom vi i Danmark f.eks. kun taler ét indfødt sprog, så findes der andre lande, hvor man taler flere end 200 forskellige. Rekorden holdes af Papua Ny Guinea, hvor de ca. 8 millioner mennesker taler ikke mindre end 800 sprog.

Det estimeres, at der findes næsten 8.500 sprog i verden. Og selvom verden bliver tættere og mere globaliseret, så ser det faktisk ud til, at der kommer flere sprog til, i takt med at forskellige talemåder mødes. Der er dog også en tendens til, at nogle sprog begynder at dø ud, fordi de ikke bruges, og fordi folk foretrækker at tale andre, der giver bedre kommunikations- og jobmuligheder. Her er engelsk det bedste eksempel.